Ας σπάσουμε τις αλυσίδες…

Μια αλυσίδα από τους ανθρώπους … για τους ανθρώπους

Το Break the Chain, με όχημα την τέχνη και τον πολιτισμό, αποτελεί μια συνολική ενέργεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα που αφορούν την εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπου από άνθρωπο (Human Trafficking).
Λαμβάνοντας υπόψη την μεταναστευτική κρίση και τις προσφυγικές εισροές, η συλλογικότητα του Break the Chain επιδιώκει, μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, τη ‘μείωση της ζήτησης’: η διακίνηση των ανθρώπων οφείλεται στη ζήτηση των αγορών της δύσης είτε για φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό είτε για τα ανθρώπινα καταναλωτικά προϊόντα του trafficking (αναγκαστική δίχως δικαιώματα εργασία, πορνεία, επαιτεία, πώληση οργάνων, εξώθηση στο μικροέγκλημα).

Το Break the Chain στοχεύει όχι μόνο στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων που ανήκουν στην Κοινωνία των Πολιτών αλλά και στην ενδυνάμωση και εμψύχωσή τους για ενεργή συμμετοχή και δράση.


Τα πεδία δράσης του Break the Chain είναι τα εξής: εκπαιδευτικά προγράμματα σε
σχολεία του δήμου και εκπαίδευση εργαζομένων, συνεργασία με την Κοινωνία των
Πολιτών, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις του πεδίου, ενημερωτική
πλατφόρμα http://www.breakthechain.gr/ και social media, οργάνωση εκδηλώσεων,
δράσεων και πολυθεματικών φεστιβάλ, ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 22& 23 Οκτωβρίου 2016