Μία “Pop up” δραματική σχολή

Η εξέλιξη του θεατρικού τοπίου

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Liminal Open Days 1, τον περασμένο Απρίλιο  και με κίνητρο το όραμά μας για την εξέλιξη του θεατρικού τοπίου σε ένα ανοιχτό, δημιουργικό πεδίο συνεργασίας, διοργανώνουμε το εκπαιδευτικό θεατρικό πρόγραμμα Liminal Open Days 2.

Μια “Pop Up” δραματική σχολή στήνεται στους χώρους του  Κέντρου Νεότητος του Δήμου Χαλανδρίου όπου μια ομάδα εκπαιδευτών πραγματοποιεί εργαστήρια, καλύπτοντας τα περισσότερα είδη μαθημάτων που διδάσκονται στις δραματικές σχολές.

Στόχοι

Ο εμπλουτισμός της ομάδας η οποία δημιουργήθηκε κατά το Open Days 1
Η εξοικείωση, επαφή και εμπειρία εκπαιδευτών θεάτρου με μεικτές ομάδες. -Η αποτύπωση της εμπειρίας του διημέρου και
-η τροφοδότηση του υπό διαμόρφωση οδηγού για Συμπεριληπτική Θεατρική Εκπαίδευση.

Πληροφορίες

  • Το πρόγραμμα είναι ανοικτό προς όλους* ανεξαρτήτως κοινωνικών, ηλικιακών, φυσικών, εθνικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών.
  • Βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί το προσωπικό κίνητρο του εκάστοτε υποψηφίου για συμμετοχή στην διαμόρφωση μεικτής ομάδας θεάτρου.
  • Η γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια είναι η ελληνική ενώ θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
  • Το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και οι χώροι διεξαγωγής είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.
  • Μετά την λήξη του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
  • Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
  • Δεκτές γίνονται αιτήσεις κάθε μορφής, όπως video, αρχείο ήχου.

*Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, θα πρέπει να κατέχουν την έγγραφη συγκατάθεση του/της κηδεμόνα τους.
Οι εκπαιδευτές και το ακριβές πρόγραμμα του διημέρου θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες σε δεύτερο χρόνο.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2017 στο Κέντρο Νεότητος Δήμου Χαλανδρίου  Διάρκεια: 16 ώρες

 

Η διοργάνωση πραγματοποιείτε στο πλαίσιο του Our Festival 3.