Πώς φαντάζομαι την πόλη του αύριο

Smart city, ψηφιακή πόλη, πράσινη πόλη

Η όγδοη συνάντηση του κύκλου είναι αφιερωμένη στις «έξυπνες πόλεις». Οι όροι που προσδιορίζουν την έξυπνη πόλη είναι πολυάριθμοι: smart city, ψηφιακή πόλη, πράσινη πόλη, συνδεδεμένη πόλη, οικολογική πόλη, πόλη αειφόρου ανάπτυξης. Η έξυπνη πόλη είναι μια πόλη που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας για να βελτιώσει την ποιότητα των αστικών υπηρεσιών αλλά μια πόλη μπορεί να θεωρηθεί επίσης έξυπνη εφόσον επιστρατεύει τα τεχνολογικά της με στόχο μια οικονομική αειφόρο ανάπτυξη καθώς και ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο με μια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων και με μια συμμετοχική διακυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για μια πιο αποτελεσματική και δημοκρατική διαχείριση προς όφελος των χρηστών και της συλλογικότητας.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα δώσει το λόγο σε Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες που θα έρθουν να παρουσιάσουν την πόλη του αύριο.

Eφευρέτες θα έρθουν να παρουσιάσουν τις τεχνολογίες που τελειοποίησαν για να κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο ευχάριστη: αισθητήρες που μοιράζονται χρήσιμες πληροφορίες όπως το ποσοστό ρύπανσης ή τη διαθεσιμότητα μιας θέσης στάθμευσης.
Αυτοί οι επιχειρηματίες της αλλαγής θα έρθουν να σας αποκαλύψουν ό,τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία σε μια πόλη.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. – 10 μ.μ.  στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση
21.00’ |
Γιορτή με την κοινωνική κουζίνα «TROOFOOD»