Ψευδαισθήσεις και Παραισθήσεις

Τι είναι αυτό που τελικά διαχωρίζει το «φυσιολογικό» από το «παθολογικό»

Οι ψευδαισθήσεις και οι παραισθήσεις αποτελούν διαστρεβλώσεις της αντίληψης, οι οποίες έχουν απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς επιστήμονες και όχι μόνο. Από το επιστημονικό πρίσμα, φαίνεται ότι συνιστούν συμπτώματα ποικίλων μορφών ψυχοπαθολογίας. Εμφανίζονται τόσο σε ψυχικές ασθένειες όσο και σε σωματικές.
Κατά τη διάρκεια των αιώνων τα εν λόγω φαινόμενα ανάγονταν στη σφαίρα του μεταφυσικού και οι κοινωνίες επιδίδονταν συχνά σε αιρετικές, ενίοτε, αντιλήψεις και πράξεις, όπως η καύση στην πυρά τη Ιωάννας της Λοραίνης, κατά το μεσαίωνα.
Θα εκπλαγείτε, ίσως, αν κάνετε μία ανασκόπηση της καθημερινότητας, καθώς θα δείτε ότι «παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις» μπορεί να παρουσιάσει ακόμα και κάποιος την ώρα που κοιμάται αλλά και σε άλλες στιγμές της καθημερινότητας.

Τι είναι αυτό που τελικά διαχωρίζει το «φυσιολογικό» από το «παθολογικό» σε αυτά τα φαινόμενα. Η βασική διαφορά μεταξύ ψευδαισθήσεων και παραισθήσεων έγκειται στο ότι οι πρώτες αφορούν στην αντίληψη κάποιου ερεθίσματος, το οποίο ΔΕΝ υπάρχει στην πραγματικότητα ενώ οι δεύτερες αφορούν στην διαστρέβλωση ερεθισμάτων που ήδη υπάρχουν. Τόσο οι μεν όσο και οι δε μπορούν να αποτελούν αισθητηριακές εμπειρίες κατά τις οποίες το άτομο μπορεί να δει, να ακούσει, να μυρίσει, να γευτεί ή να αισθανθεί κάτι που δεν υφίσταται ή υφίσταται με διαφορετικό τρόπο, αντίστοιχα.

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν:
Τα είδη ψευδαισθήσεων και παραισθήσεων.
Πότε τα εν λόγω φαινόμενα αποτελούν μορφές ψυχοπαθολογίας και πότε φυσιολογικές αντιδράσεις σε συγκεκριμένα ερεθίσματα ;
Σε ποιες μορφές ψυχοπαθολογίας εμφανίζονται συχνότερα.
Ποιες είναι οι καταλληλότερες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.
Κλινικά περιστατικά και συζήτηση-ανατροφοδότηση

Πέμπτη 16/3/2017, 19:00-21:00: Ψευδαισθήσεις , Παραισθήσεις και Ψυχοπαθολογία : Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση
Κόστος: 10€
#σεμινάριο #ψυχοπαθολογία ΔΔΕΕΨΥ-Δίκτυο Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης στην Ψυχική Υγεία