Τα μουσεία ως φορείς αλλαγής

Ιδανικοί χώροι για την επικοινωνία και  σύνδεση μεταξύ ανθρώπων

Τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Είναι πυλώνες υγιών κοινοτήτων και ιδανικοί χώροι για την επικοινωνία και την σύνδεση μεταξύ ανθρώπων. Καθώς κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωπες με θέματα μετανάστευσης, θρησκευτικής έκφρασης, πολιτιστικής ποικιλομορφίας, διακρίσεων, ταυτότητας φύλου και ίσης μεταχείρισης, η δέσμευση των μουσείων για σεβασμό της διαφορετικότητας, ισότητα, προσβασιμότητα και κοινωνική ενσωμάτωση δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική.

Στο έβδομο ετήσιο Συνέδριο για τα Μουσεία, επαγγελματίες των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών θα συζητήσουν για τον κοινωνικό αντίκτυπο των μουσείων, τον ρόλο τους στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής, και το πώς η διαφορετικότητα και η προσβασιμότητα συνδέονται άμεσα με την προσέλκυση κοινού, τη χρηματοδότηση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητά των πολιτιστικών οργανισμών.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει ΟΜΙΛΙΕΣ και μια σειρά από ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση
#MuseumsChangeAthens2017
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 | 09.00 – 17.00
Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138, Αμφιθέατρο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μουσείο Μπενάκη, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, το British Council και η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ στο συνέδριο & στα εργαστήρια μέσω EVENTBRITE http://bit.ly/2APx7OE ΑΠΟ 20.11.2016