Το Αντίθετο της Επιστροφής: Οι Αναχωρήσεις του Γκρέκο

Το πολυαισθητικό πρόγραμμα του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ για επισκέπτες με χαμηλή όραση ή τυφλότητα, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ.
Πιο συγκεκριμένα, καλούνται όλοι όσοι θλέουν “να δουν με τις αισθήσεις τους” να παρακαλουθήσουν ένα από τα έξι επεισόδια του προγράμματος πάνω στο θέμα της «Επιστροφής» το οποίο έχει τίτλο «Το Αντίθετο της Επιστροφής: Οι Αναχωρήσεις του Γκρέκο». Δύο έργα φτιαγμένα στον Χάνδακα του 16ου αιώνα και πραγματικές ή φανταστικές «Αναφορές στον Γκρέκο» συνθέτουν την 5η σκηνή του κύκλου “Επιστροφές”.

Όταν οι εκκλήσεις, οι προτροπές και οι προειδοποιήσεις για σύνεση φαντάζουν ως επιστροφές στο παρελθόν που έχουμε απορρίψει, όταν οι φίλοι και οι συγγενείς αδυνατούν να πείσουν, τότε ο μόνος δρόμος μπροστά είναι αυτός των αναχωρήσεων. Η πορεία από την Κρήτη στο Τολέδο είναι για τον Γκρέκο πορεία φυγής και ρήξης, το αποτύπωμα μιας μορφής ταυτισμένης με την ελπίδα της νέας αρχής, μια αληθινή ιστορία για το αντίθετο της επιστροφής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σύλληψη / Πολυαισθητικός σχεδιασμός: Φώτης Φλεβοτόμος
Ιστορίες: Μαρία Αγγελίδου
Εικαστική επιμέλεια: Δημήτρης Αμελαδιώτης
Επιμέλεια κίνησης: Βασιλική Σπάχου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: € 9
ΠΛΗΟΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Δευτέρα – Πέμπτη, 10:00-14:00, T 210 3671067-69